PB_PI_logo.jpg

FMS - Functional Movement Screen - Level 1 & 2

FUNCTIONAL MOVEMENT SCREEN

Procjena funkcionalnosti pokreta (FMS) je standardizirani, svjetski poznati postupak analize fukncionalnosti pokreta, koji su razvili Gray Cook i Lee Burton. Rezultati analize daju ključne informacije, neophodne za kreiranje individualiziranih planova treninga, usmjerenih na korekciju disfunkcija i asimetrija, sa ciljem poboljšanja kompetencija u osnovnim kretnim obrascima.

Edukacija FMS – Level 1 (BHS jezici – praktični dio, ENG – teoretski dio)

Ova edukacija je za osobe koje rade sa različitim klijentima (rekreativcima, profesionalcima) i pacijentima, a žele svoj pristup klijentu maksimalno individualizirati i svoj rad podići na jedan veći, još profesionalniji nivo. Fokus je na razumijevanju principa funkcionalnog kretanja, i njihovom značaju za definisanje polazne osnove uz korištenje analize funkcionalnosti kretnih obrazaca (Functional Movement Screen). Na ovoj edukaciji ćete, radeći sa kolegicama i kolegama, naučiti sve detalje za provođenje vrhunske analize funkcionalnosti kretnih obrazaca. Također, naučićete kako koristiti rezultate analize sa ciljem da svoje klijente ili pacijente dovete do željenog cilja. Uz to, pored usvojenih znanja, završetkom ove edukacije dobivate i pristup online platformi, koja je dostupna samo certificiranim FMS ekspertima.

Edukacija FMS - Level 2 (BHS jezici – praktični dio, ENG – teoretski dio)
Znanje koje ste usvojili na FMS1 edukaciji, predstavlja osnovu za detaljnu razradu različitih strategija za korekcije disfunkcija, asimetrija, nedostataka i neefikasnosti ustanovljenih primjenom FMS-a. Znanja stečena na ovoj edukaciji će vam omogućiti da donosite mnogo kvalitetnije odluke za programiranje i dizajniranje korektivnih trening sesija. Edukacija je vrlo interaktivna, sa mnogo praktičnog rada, kao i vremena za razgovore i diskusije o specifičnim slučajevima iz prakse.

EDUKATOR

eberhard.png

ASISTENTI EDUKATORA

adnan.png
almir.png

CERTIFIKAT

Nakon edukacije, dobićete pristup online testu. Test se sastoji od 60 pitanja sa više ponuđenih odgovora. Da biste položili test, potrebno je date tačne odgovore na minimalno 80% postavljenih pitanja. Nakon što ste položili test, dobićete certifikat u elektronskoj formi, koji sebi možete isprintati. Test će, kao i edukacija, biti na engleskom jeziku.

TRAJANJE EDUKACIJE

FMS 1 Dva dana 25. i 26. juni (do ručka). 2021. godine

FMS 2 Dva dana 26. juni (od ručka) i 27 juni 2021. godine

AGENDA (uskoro)

Napomena: Edukacija se izvodi na engleskom (teoretski dio) i našim (BHS) jezicima (praktični dio), a ispit se polaže na engleskom ili njemačkom jeziku.

CILJEVI EDUKACIJE

 • Uvođenje u FMS trening filozofiju.

 • Sedam temeljnih kretnih obrazaca. 

 • Određivanje individualnog statusa funkcionalnosti klijenata, pacijenata i sportista 

 • Ispravno ocjenjivanje testova sedam temeljnih kretnih obrazaca

 • Rano otkrivanje slabosti

 • Savladavanje korektivnih strategija u treningu

 • Korekcija i unaprjeđenje temeljnih kretnih obrazaca 

LOKACIJA EDUKACIJE

PRIJAVA NA EDUKACIJU

 CIJENA EDUKACIJE

FMS 1 ili FMS 2 Redovna cijena:                    559 € / 1099 BAM

FMS 1 ili FMS 2 Early bird (upl. do 13.05.)       499 € / 980 BAM

Zajedno FMS 1 i 2 Redovna cijena:                 999 € / 1960 BAM

Zajedno FMS 1 i 2 Early bird (upl. do 13.05)   899 € / 1760 BAM

ZA KOGA JE EDUKACIJA NAMIJENJENA

 • Treneri iz oblasti fitnesa, sporta, pokreta;

 • Terapeuti iz oblasti fizioterapije, sportske terapije, osteopatije;

 • Ljekari iz oblasti ortopedije i sportske medicine;

 • Specijalne snage kao što su vatrogasci, policija, vojska;

 • Sportisti. 

Logo bez strelice.png