top of page
PB_PI_logo.jpg

CERTIFIED FUNCTIONAL TRAINER - LEVEL 2 (CFT 2)

CERTIFIED FUNCTIONAL TRAINER - LEVEL 2 (CFT 2)

Na edukaciji CFT – Level 1, usvojili ste osnovna znanja o procesu procjene stanja i sposobnosti klijenta, kao i znanja o potrebi prilagođavanja programa treninga individualnim karakteristikama klijenta. Sada je vrijeme da usvojite nova znanja o dizajniranju programa u cjelini, ali i pojedinačnih sesija unutar programa. 


Tokom ove edukacije, proširićemo katalog vježbi, koje se koriste za ostvarenje različitih ciljeva, kao i modalitete (lakše i teže) tih vježbi, što je temeljna pretpostavka za kvalitetno individualiziranje programa treninga. Sve to će vam omogućiti da, kao verzirani funkcionalni trener, vodite treninge za sve pojedince i grupe, bez obzira na njihovo trenutno stanje i postavljene ciljeve.


Tokom CFT – Level 2 edukacije, težište je na planiranju programa treninga, kao i na dizajnu pojedinih trening sesija. Kako voditi klijenta, korak po korak, do ostvarenja željenog cilja? Kako izgleda individualizirani, sportu prilagođeni, program npr. jednog fudbalera ili jednog tenisera ili jednog plivača, koji treba da dovede do poboljšanja rezultata? CFT – Level 2 edukacija daje odgovore na ova i mnoga druga pitanja. Fokus će, također, biti na progresijama (težim varijantama) i regresijama (lakšim varijantama) pojedinih standardnih vježbi, koje se koriste u funkcionalnom treningu. Osim toga, biće govora o metodama za upravljanje funkcionalnim treningom snage. Na edukaciji će biti iznesena i eventualno nova saznanja iz oblasti funkcionalne anatomije, uključujući i znanja o fasciji. 

Važno:
Molimo vas da vodite računa o tome da sudjelovanje na edukaciji CFT – Level 2, podrazumijeva da ste pohađali i uspješno završili edukaciju CFT – Level 1. Naredni termin i detalji o CFT – Level 1 edukaciji su dostupni
ovdje.

EDUKATORI

Eberhard Schloemmer
Adnan Maljevic
Certified Functional Trainer Level 2
Almir Maljevic

ISKUSTVA SA CFT 1

"Perform better weekend over! Such an amazing experience. Looking forward to coming back for some more knowledge bombs."

Jelena Batar, Beograd

@trenerjelena

TRAJANJE EDUKACIJE

Dva dana - Novembar  23/24 2024. godine

 CIJENA EDUKACIJE

Regular                            449 € / 880 BAM

Early bird (do 20.9.)       399 € / 780 BAM

LOKACIJA EDUKACIJE

PRIJAVA NA EDUKACIJU

ZA KOGA JE EDUKACIJA NAMIJENJENA

  • Studente koji namjeravaju raditi kao treneri u oblasti fitnesa ili sporta 

  • Trenere u oblasti fitnesa ili sporta

  • Terapeute u oblasti fizioterapije, sportske terapije, osteopatije

  • Ljekare iz oblasti ortopedije i sportske medicine

  • Pripadnike jedinica posebne namjene (vatrogasce, policiju, vojsku)

Logo bez strelice.png
bottom of page