top of page

NAJBOLJI STE U SVOM POSLU?

ODABERITE NAJBOLJE U NAŠEM POSLU!

(Functional Training| Health and Wellness | Fitness and Rehabilitation)

ŠTA JE TO PFHSC?

PFHSC je jedinstveni trening i rehabilitacioni centar, u kojem primjenom najsavremenijih dostignuća i znanja o ljudskom tijelu i treningu, kroz timski rad trenera, kineziologa i fizioterapeuta, mijenjamo živote ljudi na bolje. U tom procesu, polazna i ključna pretpostavka je uspostava i očuvanje zdravlja, nakon čega, primjenom znanja, iskustva i najsavremenijih tehnologija, kontinuirano i predano radimo na unaprjeđenju svih aspekata funkcionisanja ljudskog tijela, potrebnih za aktivniji i kvalitetniji život bez bolova.

PR

O

PRO(fessional)

Naši programi su zasnovani na pristupu vodećih svjetskih eksperata za zdrav način treniranja i unaprjeđenja zdravlja kroz trening. Tu, prije svega, treba pomenuti svjetski priznate stručnjake, kao što su Mike Boyle (MBSC), Gray Cook i Lee Burton (FMS), koji su imali najveći utjecaj na promjenu našeg pogleda na trening uopšte. Radi se o sveobuhvatnom pristupu trenažnom procesu, koji kombinuje najnovija dostignuća nauke sa potrebama klijenata. Iako se radi o pristupu koji počiva na nekoliko ključnih principa, koji jednako važe za sve klijente, specifične potrebe i ciljevi klijenata utiču da njihovi programi, u određenoj mjeri, budu različiti. 

F

I

T

FIT(ness)

Šta znači biti fit? Brojni su pristupi definiciji pojma „fit“. Za nas, biti „fit“ znači biti zdrav, osjećati se dobro, i fizički u takvom stanju da ste u stanju obavljati aktivnosti, koje pred vas predstavlja svakodnevnica, bez obzira da li se radi o sportisti ili osobi koja se ne bavi sportom. Ostvarenje stanja „fit“ najčešće podrazumijeva jedan transformacioni proces, unutar kojeg je sve prilagođeno vašem trenutnom stanju i potrebama. Naš cilj je da vam pomognemo da postanete funkcionalni. Svakodnevno. Dugo. Zato svakom klijentu pristupamo sistematski, bez izuzetka.

H

E

A

L

T

H

HEALTH.

Riječ „zdravlje“, u nazivu našeg centra, zauzima posebno, centralno mjesto. Osim što je u samo centru naziva, posebno je istaknuta crvenom bojom, i iza nje je istaknuta tačka (.). Za nas nema dileme, najvažnije od svega je – zdravlje. I tačka. Ako nema zdravlja, onda nema govora o jačanju ili unaprjeđenju izdržljivosti (kondicije). Nema govora o razvoju brzine i eksplozivnosti. U cilju zaštite vašeg zdravlja, mi provodimo određena testiranja i dijagnostičke procedure, što nam omogućuje da zaključimo: 1. šta ne smijete raditi (jer vas moramo zaštititi od vježbi koje nanose više štete nego koristi), i 2. šta morate raditi (jer trebamo korigovati ustanovljene nedostatke). Tek kada uspostavimo optimalnu funkcionalnost vašeg tijela, spremni smo da radimo na realizaciji vaših ciljeva. Zdravlje je uvijek cilj broj 1. Čuvajte zdravlje.

S

&

C

STRENGTH & CONDITIONING​

Nakon što smo osigurali da ne postoje zdravstveni problemi i ograničenja, spremni smo da radimo na unaprjeđenju snage i kondicije (izdržljivosti), i sa njima povezanih motoričkih sposobnosti. Iako su ovo pojmovi koji se najčešće dovode u vezu sa sportom, naučno je dokazano da postoji direktna veza između snage (personificirane u udjelu mišića u ukupnoj tjelesnoj masi) i dužine životnog vijeka. Isto vrijedi i za izdržljivost (personificirane u stanju kardio-vaskulatornog i respiratornog sistema). Dakle, snaga i kondicija su za svakoga, kako za sportiste, tako i za nesportiste.

Nas pristup

NAŠ PRISTUP

TESTIRANJE

01

Kroz seriju testova, mi provjeravamo funkcionalnost vašeg tijela, kako bismo mogli imali uvid u kakvom je stanju vaše tijelo, te na koji mu način trebamo pristupiti da biste ostvarili svoj cilj.

INDIVIDUALIZACIJA

02

Šta god da želite postići treningom, vaš plan i program treninga moraju biti prilagođeni vašem trenutnom stanju. Samo na taj način vas možemo zaštititi od aktivnosti koje vam nanose više štete nego što donose koristi, i omogućiti najbrže ostvarivanje vaših željenih ciljeva. 

PRIMJENA

03

Plan i program treninga su kvalitetni onoliko koliko je kvalitetna njihova primjena/realizacija. Pod nadzorom naših trenera, treniraćete kvalitetno i osjetiti razliku.

PROVJERA I

PRILAGODBA

04

Individualizirani planovi i programi treninga, koji se implementiraju pod nadzorom naših trenera, brzo daje rezultate. Zato mi redovno vršimo re-testiranja, provjeravamo vaše rezultate, modificiramo planove i programe treninga, kako biste kontinuirano ostvarivali napredak.

UPOZNAJTE NAŠ TIM

Logo bez strelice.png
bottom of page