top of page

PRUŽAMO PODRŠKU KOMPANIJAMA, KOJE SVOJE UPOSLENIKE, NJIHOVO OPŠTE BLAGOSTANJE I ZADOVOLJSTVO VIDE KAO STRATEŠKU KARIKU U SVOM RAZVOJU

 

Najnaprednije kompanije danas traže način da svojim uposlenicima ukažu na značaju, tako što im stavljaju na raspolaganje različite usluge i poticaje. U radnom okruženju u kojem je radni dan dug, gdje uposlenici uglavnom rade sjedeći veći broj sati, gdje zbog broja uposlenika postoji potreba za intenzivnijom komunikacijom, upravljanjem međuodnosima i stresom, poslodavci imaju odgovornost i potrebu da svojim uposlenicima ponude ne samo pojedine usluge (sniženje cijene članarine u fitness studiju ili korišenje nekih wellness usluga), nego da im ponude programe, koji će doprinijeti promjeni navika uposlenika, a time i sveukupnog zdravlja.

Team Talk

GENERACIJE

(X, MILENIALS, Z)

Generacija X, Millenials, Generacija Z – vaši uposlenici pripadaju nekoj od ovih generacija. Nemojte zanemariti da su njihove potrebe različite, njihovi interesi različiti, načini na koji oni „konzumiraju“ benefite, koje im nudite, su različiti. Ako imate priliku, najbolje je da zajedno izvršimo procjenu njihovih potreba, jer ćemo tada biti sigurni da se ono što im nudite podudara sa onim što oni žele i trebaju.

Upward Curve

AKTUELNI

TRENDOVI

Praksa je pokazala, a nauka potvrdila, da kada uposlenici promijene svoje navike vezane za zdravlje, efikasnost i produktivnost na poslu se povećava, a broj dana odsutnosti sa posla (zbog problema vezanih za zdravlje) se smanjuje. To praktično znači da novac koji se investira u program unaprjeđenja zdravih navika uposlenika se višestruko vrati, kroz umanjenje troškova (uzrokovanih bolovanjem) i povećanje prihoda (kroz povećanu produktivnost i efikasnost).

Data on a Touch Pad

RJEŠENJA 

ZA VAS

PFHSC je, tokom saradnje sa predstavnicima različitih sektora, velikim (dm drogeriemarkt i Sparkasse BiH), srednjim (Mistral Technologies), i malim kompanijama (Exclusive doo) razvio različite programe za unaprjeđenje zdravih navika uposlenika iz svih generacija (X, millenials, Z). Kombinujući ekspertizu nastalu svakodnevnim radom sa klijentima različitih starosnih, zdravstvenih i polnih karakteristika, zaposlenim u različitim sektorima, sa savremenim IT alatima, PFHSC je prerastao u lidera u BIH, kada je u pitanju briga o zdravlju uposlenika na radnom mjestu.

Logo bez strelice.png
bottom of page