top of page
PB_PI_logo.jpg

SFMA - Selective Functional Movement Assessment

Bol mijenja sve.

Zašto SFMA Level 1? 

Odgovarajuća dijagnoza je prvi korak ka efikasnom tretmanu.

Na ovoj edukaciji naučićete naš sistem dijagnostike zasnovan na kretanju i dobićete efikasan i sistematičan alat za provođenje sveobuhvatne dijagnoze kretanja.

Šta je SFMA Level 1?

SFMA udovoljava našoj osnovnoj potrebi da procijenimo disfunkcije u segmetima stabilnost i/ili motorne kontrole i mobilnosti.

SFMA je klinička procjena za one koji osjećaju bol. To je dijagnostički sistem zasnovan na pokretu koji sistematski pronalazi uzrok boli - ne samo izvor - logičnim razlaganjem disfunkcionalnih obrazaca pokreta u strukturiranoj, ponovljivoj procjeni.

SFMA se fokusira na osnovno disfunkcionalno kretanje kako bi pronašao uzrok boli, a ne samo izvor. Ovaj koncept je poznatiji kao regionalna međuzavisnost – kako naizgled nepovezani problemi zapravo pokreću disfunkciju.

 

Šta čini SFMA jedinstvenim?

Mi smo prvi organizovani sistem koji uzima u obzir izmenjenu motoričku kontrolu – nemogućnost koordinacije pravilnih pokreta. Ovaj sistem nam omogućava da identifikujemo probleme – mobilnost nasuprot motornoj kontroli – kako bismo najbolje opremili kliničare za uspešan konačan ishod tretmana.

Postoji mnogo odličnih sistema za tretman mobilnosti, ali u SFMA vas upoznajemo sa našom metodologijom reprogramiranja motorne kontrole. Koristimo neurorazvojnu perspektivu – način na koji učimo da se krećemo kao beba – da stvorimo sistem za ponovno učenje našeg mozga kako da komunicira sa svojim tijelom.

Kada završite ovu edukaciju, bićete naoružani ponovljivim dijagnostičkim sistemom i svojim manuelnim tehnikama dodati i alat za komponentu motorne kontrole. Primarni fokus SFMA level 1 je osnaživanje učesnika ne samo da steknu iskustvo sa procjenom, već i da razviju samopouzdanje za uspješnu integraciju sistema u svoju kliničku praksu.
 

 Za koga je SFMA Level 1?

Iako ohrabrujemo sve one koji se na bilo koji način bave unaprjeđenjem zdravlja klijenata i pacijenata kroz kvalitetnije kretanje, certifikacija SFMA level 1 je primarno za fizioterapeute.

 

 Šta ćete dobiti na SFMA Level 1 edukaciji?

Online kurs (6 sati), obavezno pohađati prije same edukacije.

Dva dana interaktivne, praktične edukacije.

Priručnik u full kolor verziji, na engleskom jeziku.

SFMA INSTRUKTOR

IMG_4196.jpg

CERTIFIKAT

Nakon edukacije, dobićete pristup online testu. Test se sastoji od 60 pitanja sa više ponuđenih odgovora. Da biste položili test, potrebno je date tačne odgovore na minimalno 80% postavljenih pitanja. Nakon što ste položili test, dobićete certifikat u elektronskoj formi, koji sebi možete isprintati.

TRAJANJE EDUKACIJE

SFMA 1. septembar. 2023. godine

Napomena: Edukacija se izvodi na engleskom jeziku uz prevod na naše jezike, po potrebi. Ispit se polaže na engleskom jeziku..

 CIJENA EDUKACIJE

SFMA 1 Early bird:                          854 € / 1670 BAM

SFMA 1 Redovna cijena                  949 € / 1856 BAM

ZA KOGA JE EDUKACIJA NAMIJENJENA

CILJEVI EDUKACIJE

Polaznici edukacije će, po završetku certifikacije, biti u mogućnosti:

  1. Navesti sedam testova najviše razine SFMA i identificirati kriterije za ocjenjivanje svakog testa kao funkcionalnog ili nefunkcionalnog

  2. Opisati značaj provokacije bola tokom procesa pregleda i prepoznati dva načina na koja bol mijenja normalnu motoričku kontrolu

  3. Razlikovati funkcionalne i disfunkcionalne obrasce kretanja

  4. Izvršiti potpunu SFMA evaluaciju i sve dijelove razložene analize

  5. Analizirati rezultate SFMA kako bi ispravno identificirali i odredili prioritete u procesu planiranja liječenja

  6. Osmisliti program rehabilitacijske intervencije za rješavanje ključnih nalaza SFMA

  7. Procijeniti učinkovitost rehabilitacijske intervencije upoređujući rezultate ponovne procjene SFMA.

LOKACIJA EDUKACIJE

PFHSC 

Džemala Bijedića 160, Sarajevo

PRIJAVA NA EDUKACIJU

FMS_Vancouver_HR-7797.jpg
FMS_Vancouver_HR-7835.jpg

Iako ohrabrujemo sve one koji se na bilo koji način bave unaprjeđenjem zdravlja klijenata i pacijenata kroz kvalitetnije kretanje, certifikacija SFMA level 1 je primarno za fizioterapeute.

Logo bez strelice.png
bottom of page