top of page

BIZNIS STRANA HEALTH AND FITNESS INDUSTRIJE

ZAŠTO FIT-BIZ 101 EDUKACIJA?

Treneri, koji pohađaju naše edukacije (primarno CFT1/2 i FMS 1/2) su ili vlasnici svojih gym-ova ili imaju namjeru da otvore svoj sopstveni gym. Većina ih je u poslu više od 5 godina, ali još uvijek imaju manje od 50 klijenata, rade sami ili uz još jednog trenera. Posljedično, prinuđeni su da rade i preko 60 sati sedmično, sa vrlo malo odmora tokom dana ili sedmice, i veoma malim brojem dana godišnjeg odmora. Ako imaju veći broj klijenata, imaju problema sa naplatom usluge, jer klijenti razvlače treninge i po dva mjeseca, ili ne plaćaju na vrijeme. Ako imaju veći broj trenera, imaju problema sa organizacijom rada, sa naplatom, sa procentima, sa različitim pristupima, strahuju da će trener, ako ode, sa sobom povući i klijente, itd. 

Poseban problem predstavlja to što je izuzetno mali broj kolegica, koje su se odvažile da otvore svoj gym. 

Istovremeno, PFHSC je, baveći se istim poslom kojim se baviš i ti, obilježio 2021. godinu kupovinom vlastitog objekta od 1000m2, procjenjene vrijednosti 1.5 mil eura, a 2022. godinu prometom od preko 1.000.000,00 KM (milion konvertibilnih maraka) i 11 zaposlenih na puno radno vrijeme. Zbog ovakvih rezultata, a po uputama Perform Better USA, Perform Better Europe je tražio od PFHSC-a pokretanje edukacije sa fokusom na biznis stranu ove naše "health and fitness" industrije, koja je neophodno potrebna kako bi treneri mogli da imaju normalan život, žive od svog posla i izdržavaju svoje porodice.

KOME JE FIT-BIZ 101 NAMJENJENA?

Edukacija je namjenjena onima koji su vlasnici i imaju svoje gym-ove, trening centre i slično, kao i onima koji planiraju u budućnosti da idu u smjeru osamostaljivanja i pokretanja sopstvenog biznisa. Također, edukacija je biti namjenjena i trenerima, koji samostalno rade kao lični treneri, i sa svojim klijentima rade na različitim lokacijama. 

Edukacija se za potrebe EU realizira na engleskom i njemačkom jeziku, a za potrebe našeg regiona na našim jezicima.

EDUKATORI

Edukator
Edukator

ŠTA DA OČEKUJEM OD EDUKACIJE?

Uspješno poslovanje u health / fitness / wellness industriji nije stvar „sreće“ ili „slučajnosti“. Također, da biste bili uspješni u ovom poslu, kako god da definišete "uspjeh", nije dovoljno biti samo sjajan trener i raspolagati savremenom opremom. Nakon 15 godina rada, uspjeli smo da  razvijemo nekoliko važnih strategija, koje su nam omogućile da ostvarimo 7-cifrene prihode, i da u covid-19 opterećenim vremenima kupimo u Sarajevu objekat površine skoro 1000m2. Sve to radeći posao kojim se i ti baviš. Istovremeno, ti radiš nevjerovatan broj sati, u nadi da će više rada da ti donese bolje finansijske rezultate. Nadaš se da ćeš naći najbolje trenere koji će da rade za tebe i da ćeš imati dovoljno klijenata da bi sebi mogao/mogla priuštiti normalan život ili barem par dana godišnjeg odmora. Naš savjet: prestani se nadati. Poslušaj šta imamo da kažemo o odlukama, pristupu i sistemu, koji su nam mogućili da imamo jedan od najuspješnijih trening i rehabilitacijskih centara u Evropi, i započni sa promjenama u svom radu i pristupu. Na ovoj edukaciji, govorićemo o greškama koje moraš izbjeći i pravilima kojih se moraš pridržavati, kako bi u što skorije vrijeme imao/imala dovoljno klijenata (sa kojima ne moraš ti lično da radiš), normalno radno vrijeme, zarađivao/zarađivala dovoljno za normalan i kvalitetan život. Govorićemo o važnosti sistema, i šta on podrazumijeva. Objasnićemo ti zašto je važno da što prije uvedeš ugovore o članstvu i kako da ih uvedeš. Upoznati ćemo te sa našim pristupom u prodaji usluge i marketingu i odgovoriti na sva pitanja koja budeš imao / imala, kao npr: kako što prije povećati cijenu usluge ili kako raditi manje a zaraditi više ili šta je to važno kod odabira lokacije za gym ili kako zadržati klijente ili da li tražiti investitora i kako regulisati odnose sa investitorom, i mnoga druga pitanja...

TRAJANJE EDUKACIJE

LOKACIJA EDUKACIJE

Jedan dan - NEDELJA

10 mart 2024. godine

09:00-16:00

 CIJENA EDUKACIJE

Redovna cijena:        

Regular                                      899€ 

Early bird                                   799

-------------------------------- 

CFT1/2 ili FMS 1/2* 

Regular                            699€

Early bird                         599€

*Ako ste završili ili CFT1/2 ili FMS1/2

PFHSC

Džemala Bijedića 160, 71000 Sarajevo, BiH

PRIJAVA 

Logo bez strelice.png
bottom of page