top of page
PB_PI_logo.jpg

FMS - Functional Movement Screen - Level 1 & 2

FUNCTIONAL MOVEMENT SCREEN

Procjena funkcionalnosti pokreta (FMS) je standardizirani, svjetski poznati postupak analize fukncionalnosti pokreta, koji su razvili Gray Cook i Lee Burton. Rezultati analize daju ključne informacije, neophodne za kreiranje individualiziranih planova treninga, usmjerenih na korekciju disfunkcija i asimetrija, sa ciljem poboljšanja kompetencija u osnovnim kretnim obrascima.

Edukacija FMS – Level 1 (!!! U potpunosti na našim jezicima, uključujući priručnik i polaganje certifikacijskog ispita)

Ova edukacija je za osobe koje rade sa različitim klijentima (rekreativcima, profesionalcima) i pacijentima, a žele svoj pristup klijentu maksimalno individualizirati i svoj rad podići na jedan veći, još profesionalniji nivo. Fokus je na razumijevanju principa funkcionalnog kretanja, i njihovom značaju za definisanje polazne osnove uz korištenje analize funkcionalnosti kretnih obrazaca (Functional Movement Screen). Na ovoj edukaciji ćete, radeći sa kolegicama i kolegama, naučiti sve detalje za provođenje vrhunske analize funkcionalnosti kretnih obrazaca. Također, naučićete kako koristiti rezultate analize sa ciljem da svoje klijente ili pacijente dovete do željenog cilja. Uz to, pored usvojenih znanja, završetkom ove edukacije dobivate i pristup online platformi, koja je dostupna samo certificiranim FMS ekspertima.

Edukacija FMS - Level 2 (BHS jezici – praktični dio, ENG – teoretski dio, sa prevodom na naše jezike)
Znanje koje ste usvojili na FMS1 edukaciji, predstavlja osnovu za detaljnu razradu različitih strategija za korekcije disfunkcija, asimetrija, nedostataka i neefikasnosti ustanovljenih primjenom FMS-a. Znanja stečena na ovoj edukaciji će vam omogućiti da donosite mnogo kvalitetnije odluke za programiranje i dizajniranje korektivnih trening sesija. Edukacija je vrlo interaktivna, sa mnogo praktičnog rada, kao i vremena za razgovore i diskusije o specifičnim slučajevima iz prakse.

FMS INSTRUKTORI

adnan.png
almir.png
eberhard.png

CERTIFIKAT

Nakon edukacije, dobićete pristup online testu, na našim jezicima. Test se sastoji od 60 pitanja sa više ponuđenih odgovora. Da biste položili test, potrebno je date tačne odgovore na minimalno 80% postavljenih pitanja. Nakon što ste položili test, dobićete certifikat u elektronskoj formi, koji sebi možete isprintati.

TRAJANJE EDUKACIJE

FMS 1. Jun  22 2024. godine

FMS 2. Jun  23 2024. godine

Napomena: Edukacija se izvodi na našim jezicima i ispit se polaže na našim jezicima.

 CIJENA EDUKACIJE

CILJEVI EDUKACIJE

 • Uvođenje u FMS trening filozofiju.

 • Sedam temeljnih kretnih obrazaca. 

 • Određivanje individualnog statusa funkcionalnosti klijenata, pacijenata i sportista 

 • Ispravno ocjenjivanje testova sedam temeljnih kretnih obrazaca

 • Rano otkrivanje slabosti

 • Savladavanje korektivnih strategija u treningu

 • Korekcija i unaprjeđenje temeljnih kretnih obrazaca 

LOKACIJA EDUKACIJE

PFHSC 

Džemala Bijedića 160, Sarajevo

PRIJAVA NA EDUKACIJU

FMS 1 Redovna cijena:                    559 € / 1099 BAM

FMS 1 Early bird (upl. do 26.4.)       499 € / 980 BAM

FMS 2 Redovna cijena:                    559 € / 1099 BAM

FMS 2 Early bird (upl. do 26.4.)       499 € / 980 BAM

FMS 1&2 Redovna cijena:               999 € / 1960 BAM

FMS 1&2 Early bird (upl. do 26.4.)   899 € / 1760 BAM

ZA KOGA JE EDUKACIJA NAMIJENJENA

 • Treneri iz oblasti fitnesa, sporta, pokreta;

 • Terapeuti iz oblasti fizioterapije, sportske terapije, osteopatije;

 • Ljekari iz oblasti ortopedije i sportske medicine;

 • Specijalne snage kao što su vatrogasci, policija, vojska;

 • Sportisti. 

Logo bez strelice.png
bottom of page