top of page

FUNKCIONALNI TRENING ZA FIZIOTERAPEUTE

ZAŠTO JE VAŽNA OVA EDUKACIJA?

Tradicionalno, fizioterapeuti su fokusirani na pružanje podrške pacijentima da se vrate u svoje „normalno“ stanje, koje podrazumijeva odsustvo bola i ograničenja u kretanju. Drugim riječima, fokus je na fizikalnoj terapiji usmjerenoj na rehabilitaciju.

Savremeni fizioterapeuti razumiju da je njihova uloga mnogo značajnija, i zbog potreba, koje im nameću pacijenti/klijenti, proširuju svoj fokus i rad na najmanje tri cilja:

 • 1. Rehabilitacija

 • 2. Uspostava i održavanje funkcionalnosti ljudskog tijela (Funkcionalnost)

 • 3. Smanjenje rizika od (ponovnog) povrjeđivanja (Prevencija)

Znanja fizioterapeuta na planu realizacije prvog cilja (Rehabilitacija), a uz upotrebu različitih terapeutskih alata, tehnika i metoda, uključujući i određene aspekte kineziterapije, su na vrlo visokom nivou. Istovremeno, međutim, znanja neophodna za realizaciju drugog (Funkcionalnost) i trećeg (Prevencija) cilja, kao novih ciljeva moderne fizioterapije, mogu i trebaju biti značajno unaprijeđena. Ova edukacija je nastala kao posljedica velikog broja zahtjeva, koje smo u protekle dvije godine dobili od strane fizioterapeuta iz regiona, a usmjerena je upravo na unaprjeđenje ovih znanja. Edukacija, pored osnovnih teoretskih dijelova, je primarno praktičnog karaktera, usmjerena je na unaprjeđenje znanja i praktičnih vještina terapeuta, a podijeljena je na dva nivoa.

EDUKATORI

Edukator
Edukator

ŠTA MOGU OČEKIVATI OD EDUKACIJE FTF1?

Većina pacijenata/klijenata će biti zadovoljena činjenicom da je terapija umanjila ili otklonila bol i omogućila kretanje bez bola. Međutim, sa podizanjem svijesti pacijenata o važnosti kvalitetnog kretanja, sve veći broj njih je zainteresovan i očekuje da se terapeut posveti i eventualnom utvrđivanju razloga zbog kojih je došlo do povrede ili bolnog stanja, te da da svoj doprinos otklanjanju utvrđenih uzroka i unaprjeđenje funkcionalnosti njihovog tijela. S tim u vezi, tokom ove edukacije, biće govora o:

 • kako funkcioniše ljudsko tijelo? Analiziraćemo i prezentirati najnovija saznanja i koncepte koji su u osnovi funkcionalnog pristupa vježbanju.

 • Elementarni kretni obrasci i njihova funkcionalnost.

 • Osnovni problemi u funkcionisanju ljudskog tijela (disfunkcije, asimetrije, bolovi) i kako ih prepoznati

 • Kako korigovati ustanovljene nedostatke u funckionalnosti kretnih obrazaca.

ŠTA MOGU OČEKIVATI OD EDUKACIJE FTF2?

Nakon što su tokom FTF 1 edukacije usvojena nova znanja o funkcionisanju ljudskog tijela, te kako prepoznati i korigovati nedostatke evidentirane kod pojedinih kretnih obrazaca, stvorene su pretpostavke za unaprjeđenje snage i drugih motoričkih sposobnosti. Na taj način, direktno se utiče na smanjenje rizika od povrjeđivanja ili ponovnog povrjeđivanja. Iako se radi o ciljevima koji su mnogo primjereniji za sportiste (kako profesionalne, tako i rekreativne), ovi ciljevi sve češće se povezuju i sa opštom populacijom, naročito u kontekstu problema koji se manifestuju kroz bolove u donjem dijelu leđa ili drugim dijelovima kičmenog stuba (grudni dio, vratni dio), koljenima, kukovima, ramenima, itd. Tokom ove edukacije, biće govora o slijedećem:

 • Principi funkcionalnog treninga i njihova praktična primjena u praksi

 • Kategorizacija vježbi

 • Forma izvođenja osnovnih vježbi

 • Individualizacija programa vježbanja

ZA KOGA JE EDUKACIJA NAMIJENJENA

Edukacija FTF1 i FTF2 je namijenjena svim terapeutima, bez obzira da li su na početku svog obrazovnog procesa ili su terepauti sa višegodišnjim iskustvom. Ukoliko vaš posao podrazumijeva pomaganje ljudima da se riješe bolova, vrate u normalno (zdravo) stanje i unaprjeđenje kretanja vaših pacijenata/klijenata, onda je ovo edukacija za vas.

TRAJANJE EDUKACIJE FTF1

Dva dana - 30-31 oktobar 2021. godine

 CIJENA EDUKACIJE FTF1

Redovna cijena:        

Regular                       399 € 

Early bird                    349 € 

LOKACIJA EDUKACIJE FTF1

PRIJAVA NA EDUKACIJU (FTF1)

!!! AKCIJSKA CIJENA !!!     

Regular                       349 € 

Early bird                    299€ 

Za uplate na rate, kontaktirajte:

info@pro-fit.ba

Logo bez strelice.png
bottom of page