top of page
  • Writer's picturePFHSC

5 razloga za saradnju doktora i trenera kod pacijenata sa inzulinskom rezistencijom i dijabetesom


Zvuči nevjerovatno, ali procjenjuje se da čak 3 od 10 osoba (30% populacije) boluje od metaboličkog sindroma. Simptomi koji karakteriziraju ovaj sindrom su pretilost u predjelu abdomena, povišen šećer u krvi i inzulinska rezistencija, koja kasnije može prerasti u dijabetes tip 2, povišen krvni pritisak, povišene masti i trigliceridi u krvi, oštećenje zidova krvnih sudova, a naročito krvnih sudova srca i mozga, što u konačnici može dovesti do srčanog ili moždanog udara. Uz to, može se manifestirati i kroz povišen nivo mokraćne kiseline, što u kombinaciji sa ostalim simptomima može povećati i rizik od razvoja nekih oblika karcinoma i neurodenegerativnih bolesti (Alzheimer, npr.).

Ovi poremećaji često su rezultat sjedilačkog načina života, loših prehrambenih navika, genetike ili njihove kombinacije. Imajući u vidu značajnu ulogu načina života i prehrambenih navika, od velike je važnosti znati i razumjeti da je gore navedene simptome moguće rješavati u okviru jednog holističkog pristupa, koji kombinuje najnovija dostignuća medicine i farmacije, u kombinaciji sa odgovarajućim izmjenama u ponašanju pacijenata, a koje se tiču vježbanja i ishrane.

Saradnja između doktora i trenera je izuzetno važna u procesu liječenje pacijenata s dijabetesom, inzulinskom rezistencijom ili drugim metaboličkim poremećajima. Oba stručnjaka imaju jasno definirane, ali dopunjavajuće uloge u podršci općem blagostanju i upravljanju pacijentima s ovim stanjima.


5 razloga za saradnju doktora i trenera


1. Medicinsko stručno znanje: Doktori donose svoje medicinsko znanje i stručnost u dijagnosticiranju i liječenju stanja, propisivanju lijekova i upravljanju mogućim komplikacijama ili komorbiditetima povezanim s dijabetesom ili metaboličkim poremećajima. Njihova uloga se uglavnom usredotočuje na pružanje medicinskih intervencija.


2. Promjena životnog stila i ponašanja: Treneri, s druge strane, specijalizirani su za pomoć pacijentima u usvajanju i održavanju zdravih promjena načina života. To može uključivati smjernice o prehrani, vježbanju, upravljanju stresom, spavanju i drugim faktorima koji direktno utiču na metaboličko zdravlje. Treneri mogu motivisati i osnaživati pacijente da uvedu održive promjene ponašanja koje pozitivno utiču na njihovo stanje. U PFHSC trening centru pristup vježbanju kod ovih pacijenata zasnovan je na metaboličkim testiranjima (zlatni standard), individualiziranim programima aerobnog i treninga snage, sa individualiziranim zonama opterećenja, uz kontinuiran monitoring glukoze u krvi.


3. Holistički pristup: Saradnjom doktora i trenera može se pružiti holistički pristup brige za pacijenta. Doktori pružaju medicinsko uputstvo i prilagođavaju terapijske planove na temelju stanja pacijenta i rezultata testova. Treneri, pak, mogu pomoći u prevođenju tih medicinskih preporuka u praktične, svakodnevne strategije koje pacijenti mogu primijeniti. Ova saradnja osigurava da se medicinski savjeti usklađuju s pacijentovim ciljevima i preferencijama, rezultirajući učinkovitijom i personaliziranom brigom i intervencijom.


4. Kontinuirana briga: Redovita saradnja između doktora i trenera pomaže u osiguravanju kontinuiteta brige za pacijenta. Doktori mogu pratiti medicinski napredak pacijenata i napraviti sve potrebne prilagodbe u terapijskim planovima. Treneri, s druge strane, mogu pružiti stalnu podršku i kontrolirati napredak pacijenata, te komunicirati s doktorima o svim promijenjenim stanjima ili zabrinutostima.


5. Pacijentovo osnaživanje: Zajednički napori doktora i trenera potiču osnaživanje pacijenata. Kroz sveobuhvatnu njegu i podršku koju primaju od oba stručnjaka, pacijenti mogu aktivno sudjelovati u upravljanju vlastitim zdravljem, donositi informirane odluke i uspješno prevladavati izazove svojih stanja.


Zaključno, saradnja između doktora i trenera ključna je za liječenje pacijenata s inzulinskom rezistencijom, dijabetesom ili drugim metaboličkim poremećajima. Ta saradnja omogućuje integraciju medicinskog stručnog znanja s promjenom načina života i ponašanja te pružanje cjelovite brige i poboljšanje rezultata za pacijente. Upravo zbog toga PFHSC, kao trening centar fokusiran na zdravlje, insistira na kontinuiranoj saradnji sa ljekarima.

53 views0 comments

Comments


Logo bez strelice.png
bottom of page