top of page
  • Writer's picturePFHSC

5 razloga za saradnju doktora i trenera kod pacijenata sa inzulinskom rezistencijom i dijabetesom


Zvuči nevjerovatno, ali procjenjuje se da čak 3 od 10 osoba (30% populacije) boluje od metaboličkog sindroma. Simptomi koji karakteriziraju ovaj sindrom su pretilost u predjelu abdomena, povišen šećer u krvi i inzulinska rezistencija, koja kasnije može prerasti u dijabetes tip 2, povišen krvni pritisak, povišene masti i trigliceridi u krvi, oštećenje zidova krvnih sudova, a naročito krvnih sudova srca i mozga, što u konačnici može dovesti do srčanog ili moždanog udara. Uz to, može se manifestirati i kroz povišen nivo mokraćne kiseline, što u kombinaciji sa ostalim simptomima može povećati i rizik od razvoja nekih oblika karcinoma i neurodenegerativnih bolesti (Alzheimer, npr.).

Ovi poremećaji često su rezultat sjedilačkog načina života, loših prehrambenih navika, genetike ili njihove kombinacije. Imajući u vidu značajnu ulogu načina života i prehrambenih navika, od velike je važnosti znati i razumjeti da je gore navedene simptome moguće rješavati u okviru jednog holističkog pristupa, koji kombinuje najnovija dostignuća medicine i farmacije, u kombinaciji sa odgovarajućim izmjenama u ponašanju pacijenata, a koje se tiču vježbanja i ishrane.

Saradnja između doktora i trenera je izuzetno važna u procesu liječenje pacijenata s dijabetesom, inzulinskom rezistencijom ili drugim metaboličkim poremećajima. Oba stručnjaka imaju jasno definirane, ali dopunjavajuće uloge u podršci općem blagostanju i upravljanju pacijentima s ovim stanjima.


5 razloga za saradnju doktora i trenera


1. Medicinsko stručno znanje: Doktori donose svoje medicinsko znanje i stručnost u dijagnosticiranju i liječenju stanja, propisivanju lijekova i upravljanju mogućim komplikacijama ili komorbiditetima povezanim s dijabetesom ili metaboličkim poremećajima. Njihova uloga se uglavnom usredotočuje na pružanje medicinskih intervencija.


2. Promjena životnog stila i ponašanja: Treneri, s druge strane, specijalizirani su za pomoć pacijentima u usvajanju i održavanju zdravih promjena načina života. To može uključivati smjernice o prehrani, vježbanju, upravljanju stresom, spavanju i drugim faktorima koji direktno utiču na metaboličko zdravlje. Treneri mogu motivisati i osnaživati pacijente da uvedu održive promjene ponašanja koje pozitivno utiču na njihovo stanje. U PFHSC trening centru pristup vježbanju kod ovih pacijenata zasnovan je na metaboličkim testiranjima (zlatni standard), individualiziranim programima aerobnog i treninga snage, sa individualiziranim zonama opterećenja, uz kontinuiran monitoring glukoze u krvi.


3. Holistički pristup: Saradnjom doktora i trenera može se pružiti holistički pristup brige za pacijenta. Doktori pružaju medicinsko uputstvo i prilagođavaju terapijske planove na temelju stanja pacijenta i rezultata testova. Treneri, pak, mogu pomoći u prevođenju tih medicinskih preporuka u praktične, svakodnevne strategije koje pacijenti mogu primijeniti. Ova saradnja osigurava da se medicinski savjeti usklađuju s pacijentovim ciljevima i preferencijama, rezultirajući učinkovitijom i personaliziranom brigom i intervencijom.


4. Kontinuirana briga: Redovita saradnja između doktora i trenera pomaže u osiguravanju kontinuiteta brige za pacijenta. Doktori mogu pratiti medicinski napredak pacijenata i napraviti sve potrebne prilagodbe u terapijskim planovima. Treneri, s druge strane, mogu pružiti stalnu podršku i kontrolirati napredak pacijenata, te komunicirati s doktorima o svim promijenjenim stanjima ili zabrinutostima.


5. Pacijentovo osnaživanje: Zajednički napori doktora i trenera potiču osnaživanje pacijenata. Kroz sveobuhvatnu njegu i podršku koju primaju od oba stručnjaka, pacijenti mogu aktivno sudjelovati u upravljanju vlastitim zdravljem, donositi informirane odluke i uspješno prevladavati izazove svojih stanja.


Zaključno, saradnja između doktora i trenera ključna je za liječenje pacijenata s inzulinskom rezistencijom, dijabetesom ili drugim metaboličkim poremećajima. Ta saradnja omogućuje integraciju medicinskog stručnog znanja s promjenom načina života i ponašanja te pružanje cjelovite brige i poboljšanje rezultata za pacijente. Upravo zbog toga PFHSC, kao trening centar fokusiran na zdravlje, insistira na kontinuiranoj saradnji sa ljekarima.

48 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


Logo bez strelice.png
bottom of page