top of page
  • Writer's picturePFHSC

Dijastaza – simptomi, komplikacije i tretman

Updated: Jan 2, 2023

Prof. Adnan Maljević, Mr. Sci.

Ovaj tekst izvorno je objavljen u Mamacom&Ja, časopisu za trudnice i mame (2/2023), kao dodatak u Ljepota i zdravlje, najčitanijem lifestyle magazinu u BIH.


Šta je dijastaza, koliko je česta pojava, i kako je prepoznati?


Dijastaza je pojam koji se koristi da se opiše stanje, koje nastaje tokom trudnoće, a koje se ogleda u tome da se vezivno tkivo, koje povezuje lijevu i desnu stranu trbušnog zida stanji, kao posljedica rasta bebe u maternici. Zbog stanjenosti vezivnog tkiva, a kao posljedica pritiska unutar trbušne duplje (prilikom dubokog disanja, nošenja bebe, ili podizanja i nošenja nečeg malo težeg), u tom dijelu tijela dolazi da ispupčenja ili nadutosti, zbog kojeg stomak može izgledati ponovo kao u poodmakloj trudnoći. Prema medicinskim parametrima, smatra se da osoba ima dijastazu ukoliko je razmak između lijeve i desne strane trbušnog zida 22mm ili veći, mjereno na 3 cm iznad pupka. Kod većine majki, nakon rođenja djeteta, dijastaza nestaje prirodnim putem. Ipak, prema najnovijim istraživanjima, kod jedne trećine majki, dijastaza se zadržava i 12 mjeseci nakon poroda.


Ukoliko se ne tretira, kakve komplikacije može izazvati?

Ulogu dijastaze treba, prije svega, posmatrati u kontekstu uloge mišića jezgre i funkcionalnosti cijelog tijela. Jedan od primarnih zadataka jezgre jeste da omogući stabilnost u centralnom dijelu tijela, zaštiti kičmeni stub (naročito u lumbalnom dijelu kičme) i stvori pretpostavke za mobilnost kukova i ramenog pojasa, omogućavajući na taj način neometano kretanje i funkcionisanje u svakodnevnom životu. Ukoliko, dakle, dođe do poremećaja u funkcionisanju trbušnog zida (kao što je to slučaj kod dijastaze), mogu se javiti brojne komplikacije. Kao najčešće, majke prijavljuju:

- Bolove u donjem dijelu leđa, nekada povezane i sa diskus hernijom

- Bolove i ukočenost u predjelu kukova (jednog ili oba)

- Bolove i ukočenost u predjelu ramenog pojasa

- Nevoljno mokrenje

- Bolove u predjelu karličnog dna

- Narušeno držanje

Sve navedene komplikacije se, u pravilu, javljaju u kombinaciji sa poremećenim obrascem disanja, što se u konačnici odražava na rad kardio-vaskularnog sistema, a potom i na sveukupnu fiziologiju u tijelu (manjak kisika, poremećena Ph vrijednost u tijelu, lošiji san, brzo umaranje, poremećaji u radu srca, itd.). Zbog svega navedenog, od velike je važnosti posvetiti se tretmanu dijastaze.


O komplikacijama vezanim za carski rez i kako ih tretirati, pročitajte ovdje.


Kako se tretira dijastaza?

Naš pristup u PFHSC trening centru se ogleda u sveobuhvatnom, timskom tretmanu, koji u prvoj fazi podrazumijeva specijaliziranu fizioterapiju, a u drugoj fazi ciljano vježbanje. Specijalizirana fizioterapija podrazumijeva korištenje najsavremenijih tehnologija, usmjerenih na reparaciju tkiva, u kombinaciji sa manuelnim tretmanima. Ovakvim pristupom, stimulišemo i reorganizujemo kolagenska vlakna kako bismo smanjili upale, bol, adhezije i fibroze koje se mogu javiti u bilo kom stanju ili patologiji u predjelu abdomena. Na taj način oksigeniziramo i hranimo tretirano tkivo, i značajno poboljšavamo njihovo stanje, čime stvaramo pretpostavke za kvalitetnije ciljano vježbanje. Osnovna karakteristika ciljanog vježbanja jeste postupnost u aktivaciji mišića u predjelu jezgre, u kombinaciji sa kontroliranim vježbama disanja. Prema našem dugogodišnjem iskustvu u radu sa majkama, ovakav pristup omogućava da se na odgovarajući način značajno smanji ili zatvori dijastaza i, u konačnici, djeluje na gore navedene komplikacije.


Detaljnije o našem pristupu tretiranju carskog reza i drugih abdominalnih operativnih zahvata, pročitajte ovdje.


NAPOMENA – Nakon što vaš ljekar završi porod, započinje proces u kojem vam pomoć u procesu oporavka pružaju naši vrhunski fizioterapeuti i treneri. Svakodnevno se susrećemo sa klijenticama, koje su nakon poroda imale određene probleme, koji se mogu i vrlo kvalitetno se rješavaju strukturiranim programom oporavka i treninga. Ukoliko ste rodili na carski rez ili prirodnim putem, ili ukoliko imate dijastazu kao posljedicu poroda, sigurno vam možemo pomoći. Što se prije javite, imamo više mogućnosti da vam pomognemo.

Za dodatna pitanja - javite se putem naših instagram profila (@team_pfhsc ili @pain_free_fizio) - PFHSC fizioterapeuti i treneri vam stoje na raspolaganju.

289 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
Logo bez strelice.png
bottom of page